Herb Slepowron

Rodzina Kuleszów

O

d kilku lat zajmuję się poszukiwaniem przodków mojej rodziny. Do dzisiejszego dnia udało się niestety tylko odnaleść członków pięciu generacji – a to nawet nie wszystkich. Przesiedlenia, ucieczki i emigracja to wrogowie odnalezienia przodków. Z tego powodu mocno liczę na wspaniałe możliwości internetu. Jeżeli któryś z gości tej strony rozpozna jakąś osobę tego drzewo, to bardzo proszę o kontakt! Zapraszam także na stronę moikrewni.pl gdzie także utworzyłem drezwo genealogiczne. Jest to ciekawy projekt bezpłatny do odnalezienia zagubionych członków rodziny.

Drzewo genealogiczne

Feliks Kulesza
*1???
+1???
Xxx
Xxx
*1???
+1???
Xxx Jagiel- nicki
*1???
+1???
Xxx Kulesza
*1???
+1???
Win- centy Kulesza
*1854
+1917
Adela Sobolew- ska
*1868
+1938
Xxx Kulesza
*18??
+1???
Xxx
Bublej
*18??
+1???
Bolesław Kulesza
*18??
+1930
Wanda
Laskow- ska

*1896
+1988
Antoni Kulesza
*1904
+1935
Maria Narusz
*1???
+1940
Szymon Kulesza
*1905
+1992
Urszula Piep- rzycka
*19??
Bolesław Kulesza
*1894
+1917
Zygmunt Kulesza
*1910
+1994
Tekla Sobo- lewska
*1910
+2004
Tadeusz Urbano- wicz
*1???
+1940
Anna Kulesza
*1???
+1???
Edward Kulesza
*1907
+1936
Jadwiga Kulesza
*1899
+1983
Michał Wasiu- kiewicz
*1892
+1943
Zbig- niew Kulesza
*1938
+1989
Edward Kulesza
*1927
+2002
Maria Xxx
*19??
+19??
Irena Kulesza
*1934
+1984
Jan Kulesza
*1944
+2000
Wiktor Kulesza
*1943
Zofia
Model- ska
*1949
Wiesław Kulesza
*1949
Maria
Sroczy- ńska
*1947
+2007
Stefan Kulesza
*1952
Bogu- sława Janus
*1953
Łucja Kulesza
*1945
+2009
Marian Cegła
*1936
Xxx Kulesza
*19??
Xxx Kulesza
*19??
Xxx Kulesza
*19??
Kata- rzyna
Rudnik
*1976
Andrzej Kulesza
*1977
Piotr Kulesza
*1970
Monika Zającz- kowska
*1974
Rafał Kulesza
*1987
Marcin Kulesza
*1978
Maxi- milian Kulesza
*1983
Patrick Kulesza
*1989
Kacper Kulesza
*2005
Anna Kulesza
*2007
Adam Kulesza
*2001
Michał Kulesza
*1996

Powrót do strony głównej